Hans de la Parra

Hans de la Parra is in 1975 afgestudeerd in de richting differentiële psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Sinds zijn afstuderen is hij echter voornamelijk op het terrein van Human Resources aan de slag gegaan. Bij een ingenieursbureau heeft hij het HR-vak in zijn volle breedte leren kennen en het zich eigen gemaakt. Daarna heeft hij in diverse functies zijn managementvaardigheden ontwikkeld en de nodige ervaring opgedaan in het onderhandelen met vakbonden en ondernemingsraden, het opzetten, ontwikkelen van MD, implementeren van competentiemanagement en begeleiden en uitvoeren van reorganisaties.
Door zijn werkzaamheden bij internationale organisaties is hij gewend om met diverse culturen soepel om te gaan en zich daarvoor ook open te stellen. Sinds 2003 is hij als zelfstandig consultant werkzaam. Hij heeft inmiddels een ruime ervaring opgebouwd op het terrein van assessments, zowel voor selectie als ontwikkelingsgericht. Voor internationaal opererende ondernemingen heeft hij zowel in binnen- als buitenland in het Engels en Frans psychologisch onderzoek verricht. Hans is iemand die graag stuurt op grote lijnen zonder de details uit het oog te verliezen. Hij heeft een sterke voorkeur voor het ontwikkelen van mensen en organisaties en hen te helpen het beste uit zichzelf te halen. Hij is ondernemend, nieuwsgierig en breed georiënteerd.

Contact Hans: hans@blauwtcf.com