Leiderschap

Leiderschap is: zich op basis van eigen ambitie verbinden met mensen en bijdragen leveren aan veranderingen die leiden tot de realisatie van gedeelde waarden, normen en ambities van mensen aan wie leiding gegeven mag worden.
Medewerkers die op deze manier leiding ontvangen, zullen vanuit zichzelf hieraan bijdragen willen leveren en daarin hun persoonlijke motivatie vinden en behouden.

Medewerkers bepalen zelf hoe zij hun zeilen inzetten op basis van hun eigen energie en motivatie. De leidinggevende geeft de windrichting aan.

Om dit te bereiken, ondersteunt BLAUW TCF bij de vormgeving en besturing van ontwikkeling en resultaten van mensen in organisaties. Daarbij zijn zingeving en welzijn hoofdfactoren, die leiden tot een persoonlijke wens om te veranderen.